Uitbreiding Family Axel

We zijn bezig om het terras op te hogen en de pastorie die naast de kerk staat zullen we betrekken bij het eethuis. Doordat we de pastorie betrekken bij het eethuis wordt er ruimte gecreëerd voor nog meer zitplaatsen.