VCA certificaat

Wat is VCA?
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
VCA is het in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Een VCA certificaat/certificering geeft een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet.

Voordelen VCA certificering.
VCA certificering heeft veel voordelen: minder (bijna) ongevallen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu en betere werkomstandigheden.