Privacyverklaring Simons Bouwgroep B.V.

Simons Bouwgroep B.V. ('''wij''), gevestigd in Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Simons Bouwgroep B.V. acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.simonsbg.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-12-2020


contactgegevens


Naam: Simons Bouwgroep B.V.
Adres: Patentweg 12
Postcode: 4538 BR Terneuzen
Telefoonnummer: 0115 – 780 925
E-mail: info@simonsbg.nl
Website: www.simonsbg.nl


Naam: Simons Beheer B.V.
Adres: Patentweg 12
Postcode: 4538 BR Terneuzen
Telefoonnummer: 0115 – 780 925
E-mail: info@simonsbg.nl
Website: www.simonsbg.nl 


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens


Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van personeel, klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers. Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen sturen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren.

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren.


Onze website


Simons Bouwgroep B.V. maakt gebruik van functionele, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat.


Bewaren van persoonsgegevens


Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers zoals personalia en adresgegevens worden onbeperkt bewaard. Deze gegevens staan in ons systeem. Persoonsgegevens van personeel, zoals personalia, adresgegevens, kopieën van identiteitsbewijzen/ rijbewijzen en diploma’s worden bewaard zolang ze bij ons in dienst zijn. Zodra het personeel uit dienst is worden de gegevens minstens 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke bewaartermijn.


Beveiliging van persoonsgegevens


Simons Bouwgroep B.V. neem de bescherming van deze gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bij vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan er ten allen tijde contact met ons worden opgenomen via info@simonsbg.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.


Delen met anderen


In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

Wij maken gebruik van een extern administratief programma, hierin verwerken wij onze inkoop- en verkoopadministratie en calculaties, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van een externe serverruimte, voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegeven een onderdeel van kunnen uitmaken. Tevens maken wij gebruik van Microsoft pakket en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mail en andere bestanden. 

Met onze toestemming en onder toezicht van ons, kunnen deze externe partijen inzage hebben in ons systeem. 


Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken


Als wij persoonsgegevens verwerken, heeft de persoon in kwestie het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast staat de persoon in zijn recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook staat deze persoon in zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat de persoon in kwestie ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar info@simonsbg.nl. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak dan in deze kopie de pasfoto, machine leesbare zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van de privacy. We reageren binnen vier weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Let op: Om dit te kunnen claimen moet je jouw Google Analytics anonimiseren. Gebruik deze handleiding


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.


Overig


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechts volgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteits Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking een klacht in te dienen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Simons Bouwgroep B.V.